FREUD’UN PSİKANALİZİNİ BİLİM OLARAK KABUL EDEBİLİR MİYİZ?

“Bütün kargalar siyahtır” bilimsel bir önermedir. Buna karşı “uzayda hayat vardır” bilimsel bir önerme değildir. Çünkü 1. önerme belki bir gün reddedilebilir (bir gün beyaz bir karga görülebilir), ikincisi ise reddedilemez çünkü uzayda hayat olmadığı kanıtlanamaz. Avusturyalı epistemolog (bilim sorunlarını inceleyen felsefeci, bilgi kuramcısı) Kari Popper’in dediği gibi “yanlışlığı kanıtlanamayan bir önermenin doğru kabul edilmesi tehlikesi” vardır. Freud’un aksiyomları bu türdendir: “Rüyalar bilinçaltına erişme yollarıdır.” Bunun aksini kanıtlamak olanaksız olduğu için bu önerme Kırmızı Şapkalı Kız’dan daha bilimsel değildir. Bir diğer deyişle, aksi kanıtlanamadığı için, doğru diye Öne sürülen yanlış bir önermeyi, bazıları doğru kabul edebilir. Oysa aksi kanıtlanamayan şeyler bir olasılıktan öteye geçemez. Bilim ise olasılıkları gerçek diye kabul edemez. Ancak olasılıkların gerçek olduğuna dair kanıtlar elde edilirse öneri bilimsel nitelik kazanır.

*Doç. Dr. Selçuk Aslan’ın (1991) Sciences et Avenir’deki “Freudculuk ve Psikanaliz Bilim Değildir.” başlıklı yazısının Dr. Ergin KORUR tarafından yapılan çevirisinden alıntılanmıştır. (uzelgi.wordpress.com)