Denver 2 Gelişim Testi Uygulama Yetkinliği

Denver II, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği patentlidir. 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. 1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır.

Testin amacı; çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirirken varsa gelişimsel açıdan sorunları da ortaya çıkarmaktır. Uygulama süresi 20-25 dk. dır ve bireysel olarak uygulanan bir performans testidir. Zeka testi olarak kullanılamaz.

Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.
 
Kişisel-Sosyal : İnsanlarla anlaşma,kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme,
-Dil : İşitme,anlama,dili kullanma becerileri,
– Kaba motor : Yürüme,zıplama,oturma,büyük kasların hareketi.
-İnce Motor : El-göz koordinasyonu,küçük cisimleri kullanabilme,çizme becerisi, testle ilgili verdiği yönergeleri yaparak bu maddeleri yanıtlar.
Bu bölümlere göre test değerlendirilir ve yorumlanır. Aileye bilgi verilir. TEST değerlendirme amaçlı hastane veya hastane doktoru tarafından özel olarak istenmiş ise, kapalı zarfın içeresinden ilgili kuruma ulaştırılır. Denver 2 gelişim testi,  yıl içerisinde tekrarlanabilmektedir.
 

PSYCHE DANIŞMANLIK, bünyesinde Denver II Gelişim Testi Sertifika Programı başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak akademik ve bilimsel kıstaslar çerçevesinde fakültemizce yapılan değerlendirmeler nihayete ermiştir. Bu doğrultuda

“Denver II” ve alana ilişkin diğer gelişim testlerinin eğitimleri üniversite uzman öğretim üyeleri vasıtasıyla ANLAŞMA YAPTIĞIMIZ ÜNİVERSİTENİN Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde çevrim içi olarak verilecektir.
Hangi kurum olursa olsun eğitim alma hakkının hiçbir gerekçe ile engellenmesini tasvip etmediğimizden sizleri bu konuda da mağdur etmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Eğitimlerle İlgili detaylı bilgileri en kısa sürede sizlere duyuracağız.

Eğitimin sonunda YÖK onaylı uygulama sertifikası verilecektir.