UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman Mütaalası, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uzmanından bilimsel mütalaa alınabilmesi uygulamasına istinaden  alınır.

Uzman Mütalaası raporları dava sürecinde delilleri güçlendirmek ve dava sürecini hızlandırarak, masumiyetin  ve  suçsuzluğun ispatı için dava dosyasına delil olarak sunabilir.

 
Taraflar, uzman görüşü alma yoluna, adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunun iddia ettikleri ya da savundukları hususu desteklememesi durumunda veya soruşturma açılır açılmaz bilirkişi raporundan önce gitmektedirler.

Uzman görüşü HMK madde 293’te düzenlenmektedir. Bu maddeye göre;

(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz, şeklinde düzenlenmektedir.

Uzman Mütalaası verebilecek kişiler; Adalet Bakanlığı Bilirkişi Bölge Kurulu Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ön görülen şartları haiz uzmanlardır.

GAMZE YÜCEL

UZMAN PEDAGOG

İSTANBUL BÖLGE BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI